مرکز فروش و نصب فنر درب گاراج زیرسقفی قیمت همکار

مرکز فروش و نصب فنر استوانه ای درب کرکره ای اتوماتیک سکشنال Sectional

فنر استوانه ای درب سکشنال زیرسقفی چیست ؟ طریقه نصب فنر ها چگونه است ؟

مدل حرکتی درب اتوماتیک سکشنال، ترکیبی از فنر و موتور می باشد که در واقع هر کدام به تنهایی قادر به بالا و پایین کردن درب نمی شوند. ساندویچ پنل های درب سکشنال دارای وزن بالایی می باشند و در نتیجه موتور به تنهایی نمی تواند این وزن را به راحتی بالا ببرد. در نتیجه یک جفت فنر استوانه ای بالای درب قرار می گیرد تا در بالاکشیدن ساندویچ پنل ها به موتور کمک کند.
فنر استوانه ای درب سکشنال زیرسقفی افراصنعت
یکی از شرکت های بزرگ در زمینه تولید کاسه سیم بکسل درب سکشنال شرکت فلکسی فورس می باشد.

طریقه نصب و محل قرارگیری فنر درب سکشنال زیرسقفی

لوازم مورد نیاز جهت مونتاژ کردن لوله بالا عبارتند از :
  1. یک شاخه لوله به اندازه عرض کار
  2. دو عدد فنر
  3. پایه بلبرینگی فنر
ابتدا لوله را از وسط دو فنر رد می کنیم. سپس قسمت انتهایی فنر را که دارای دو سوراخ جهت پیچ کردن است را در قسمت انتهایی فنر قرار داده و پیچ می کنیم. لوله از دو طرف وارد صفحات بلبرینگی شده و در نهایت کوک می شود.
طریقه نصب فنر و محل قراردادن آن در درب سکشنال افراصنعت

فنر نصب شده بالای درب سکشنال

فنر نصب شده بالای درب سکشنال افراصنعت

پایه بلبرینگی فنر کرکره سکشنال زیر سقفی

پایه بلبرینگی فنر کرکره سکشنال زیر سقفی افرا صنعت
ارسال دیدگاه