مرکز فروش و نصب سیم بکسل کرکره سکشنال زیر سقفی - قیمت همکار

مرکز فروش و نصب سیم بکسل درب کرکره ای اتوماتیک سکشنال Sectional

سیم بکسل درب سکشنال زیرسقفی چیست ؟

جهت بالا کشیدن کل مجموعه درب سکشنال زیرسقفی نیاز به سیم بکسل است که این سیم از یک سر به کاسه و از سر دیگر به پایه انتهایی متصل می گردد. این سیم بکسل باعث می گردد تا قدرت فنرها به ساندویچ پنل ها رسیده و در بالا کشیدن آن ها به موتور کمک می نماید.
سیم بکسل درب سکشنال زیرسقفی افرا صنعت
یکی از شرکت های بزرگ در زمینه تولید کاسه سیم بکسل درب سکشنال شرکت فلکسی فورس می باشد.

محل قرارگیری سیم بکسل درب سکشنال زیرسقفی

سیم بکسل در یک پک سکشنال بصورت جفتی می باشد که هر کدام آن از یک طرف دارای قلابی پرس شده و از طرف دیگر دارای یک سر پرس شده می باشد. سر قلابدار آن به پایه انتهایی متصل شده و سر پرس شده آن هم به دور کاسه سیم بکسل متصل می شود.
کاسه سیم بکسل درب سکشنال افرا صنعت

مکان اتصال سیم بکسل کرکره سکشنال زیر سقفی به پایه انتهایی

سیم بکسل کرکره سکشنال زیر سقفی افراصنعت
ارسال دیدگاه