سیستم تعلیق بین کابین و کادر وزنه آسانسور

انواع سیستم های تعلیق 1:1 و 1:2 کابین و وزنه تعادل موتور آسانسور

سیستم تعلیق آسانسور چیست ؟

در صنعت آسانسور به جهت کاهش میزان مصرف انرژی برای سیستم تعلیق کابین آسانسور از روش های گوناگونی استفاده می شود که دو روش از میان مجموعه روش های مختلف شاخص تر می باشد:
  1. سیستم تعلیق آسانسور یک به یک (1:1)
  2. سیستم تعلیق آسانسور دو به یک  (2:1)
سیستم تعلیق آسانسور افرا صنعت

سیستم تعلیق یک به یک آسانسور 1:1

سیستم تعلیق یک به یک نسبت به سیستم دو به یک عمومیت بیشتری دارد، در این سیستم با استفاده از فریم وزنه تعادل نسبت به بهره برداری از سیستم کششی و تقلیل نیرو و انرژی مصرفی موتور، کابین آسانسور جابجا می شود. در این میان فلکه اصلی گیربکس آسانسور که سیم بکسل ها بر روی آن قرار دارد به عنوان یک قرقره برای بالا و پائین بردن کابین آسانسور استفاده می شود.
(در آسانسورهای گیرلس فلکه موتور جایگزین فلکه گیربکس می شود)
سیستم تعلیق یک به یک آسانسور 1:1 افرا صنعت
شکل کار به این صورت است که موتورگیربکس به همراه فلکه گیربکس در موتورخانه بر روی سقف چاه آسانسور قرار دارد و سیم بکسل ها بر روی آن قرارگرفته و دو سر سیم بگسل ها از دو طرف به کابین و فریم وزنه تعادل نصب شده است.
البته در بعضی از اسانسورها بنا به نوع طراحی از فلکه هرزگرد  استفاده می شود که در این شرایط فلکه هرزگرد نیز به این مجموعه اضافه می شود.
(تعدادسیم بکسل ها و سایز آن بستگی به ظرفیت و طول تراول آسانسور دارد، به طور معمول برای آسانسورهای معمولی حداقل از سه رشته سیم بکسل با سایز 9 یا 10 یا 11 استفاده می شود. افزایش تعداد یا تعین نوع قطر سیم بکسل ها بستگی به تیپ آسانسور دارد.)
در سیستم یک به یک میزان حرکت سیم بکسل بر روی فلکه معادل حرکت کابین و فریم وزنه تعادل می باشد با این تفاوت که اگر کابین به سمت بالا رود فریم وزنه تعادل به سمت پائین حرکت می کند و اگر حرکت کابین به سمت پائین باشد، فریم وزنه تعادل به سمت بالا می رود.

سیستم تعلیق دو به یک آسانسور 2:1

تفاوت عمده سیستم تعلیق دو به یک با سیستم تعلیق یک به یک در چیدمان سیم بکسل ها و سرعت آسانسور می باشد.
در سیستم یک به یک دو سر سیم بکسل ها به کابین و فریم وزنه تعادل نصب می شود، در صورتیکه در سیستم دو به یک دو سر سیم بکسل پس ا ز گذشتن از روی فلکه گیربکس و فلکه های روی کابین و فریم وزنه تعادل به سقف چاه در موتورخانه رفته و بر روی یوک استراکچر نصب می شوند.
(یوک استاکچر تشکیل شده از تعدادی صفحه فولادی ضخیم و قطغات متصله به همراه کابشوها با میله و فنر و دیگر تجهیزات، این سیستم را  Ropes Termination هم می گویند)
در سیستم دو به یک بر روی یوک کابین و بالای فریم وزنه تعادل بستگی به نوع طراحی یک یا دو فلکه چدنی ویژه سیم بکسل با قطر معین نصب می شود و یک سر سیم بگسل ها پس از فیکس شدن بر روی یوک استراکچر در موتورخانه و عبور بر روی فلکه های کابین و فلکه اصلی گیربکس در موتورخانه به چاه بازگشته و با عبور از فلکه فریم وزنه تعادل مجددا به موتورخانه رفته و بر روی یوک استراکچر مربوطه نصب می شود.
در سیستم دو به یک میزان حرکت سیم بکسل بر روی فلکه گیربکس هر چقدر باشد، حرکت کابین و فریم وزنه تعادل نصف آن است.
یکی از مزایای این سیستم افزایش قدرت اسانسور به دو برابر می باشد، با این تفاوت که در مقابل افزایش قدرت اسانسور، سرعت آسانسور به نصف کاهش می یابد.

روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...