سنسور آهنربائی مغناطیسی دورانداز و توقف استپ طبقه آسانسور

سنسور مگنت ( آهنربایی - مغناطیسی ) دور انداز و استپ ( توقف ) طبقات آسانسور

سنسور آهنربایی - مغناطیسی MAGNETIC SENSOR آسانسور چیست ؟

شاید برای بسیاری از کسانی که از آسانسور استفاده می کنند این سوال پیش آمده باشد که آسانسور چگونه سر یک طبقه می ایستد؟ آیا وسیله مکانیکی وجود دارد که باعث شناسایی و توقف می شود؟ یا اینکه آسانسور به صورت هوشمند اینکار را انجام می دهد؟

در سیستم جدید شناسایی ۲ سنسور جهت دورانداز و شناسایی طبقات آسانسور استفاده می شود که عبارتند از :

  1. دور انداز
  2. استوپ طبقه
که این سنسور ها جایگزین سنسورهای ثابت شده اند.
سنسور آهنربایی مغناطیسی دورانداز و توقف طبقه آسانسور افرا صنعت
سنسور طبقات آسانسور افرا صنعت
این سنسورها به وسیله تراول کابل به مدار فرمان متصل شده اند و کار شناسایی را انجام میدهند.در هر طبقه به جای یک سنسور از یک عدد آهنربا استفاده شده که به محض قرار گرفتن سنسور روی کابین مقابل آهنربا ،سنسور عمل کرده پالسی به مدار فرمان میفرستد. به این طریق به راحتی مدار کنترل شده و آسانسور در جای لازم می ایستد.

شماتیک نصب سنسور آهنربائی مغناطیسی آسانسور

شماتیک نصب سنسور آهنربائی مغناطیسی آسانسور افرا صنعت

سنسور مگنت نصب شده روی کابین آسانسور در مقابل آهنربای روی ریل

سنسور آهنربایی نصب شده روی کابین آسانسور افرا صنعت
البته برای استوپ طبقه در هر طبقه یک آهنربا کافی است. ولی برای دور اندازی در هر طبقه ۲ آهنربا نیاز می باشد. یکی برای جهت بالا و دیگری جهت پایین. که این عمل با یکی در میان شمردن آهنرباهای دور انداز توسط مدار فرمان اصلاح شده در حقیقت یکی از آهنرباها را می شمرد و دیگری را در نظر نمی گیرد.
سنسور آهنربایی مغناطیسی دورانداز آسانسور افرا صنعت
روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...