پایه براکت انتهایی درب سکشنال متصل کننده سیم بکسل

مرکز فروش و نصب پایه براکت انتهایی متصل کننده سیم بکسل به پنل درب سکشنال Sectional

پایه انتهایی سیم بکسل خور درب سکشنال زیرسقفی چیست ؟

همانطور که می دانید طریقه عملکرد درب سکشنال بدینگونه است که از یک سر سیم بکسل از پایین اولین ساندویچ پنل را به بالا می کشد و از سر دیگر فنر به دور کاسه سیم بکسل جمع خواهد شد. جهت اتصال یک سر سیم بکسل به ساندویچ پانل انتهایی نیاز به یک پایه خاصی می باشد که به پایه انتهایی معروف است.
پایه انتهایی سیم بکسل خور درب سکشنال زیرسقفی افرا صنعت
یکی از شرکت های بزرگ در زمینه تولید پایه های درب سکشنال شرکت فلکسی فورس می باشد.

محل قرارگیری و نصب پایه انتهایی ساندویچ پنل سکشنال زیرسقفی

کاسه سیم بکسل در قسمت انتهایی لوله سکشنال قرار میگیرد و سیم بکسل از بالا به دور آن تابیده می شود. از سر بعدی به انتهای ساندویچ پنل متصل می گردد.
محل قرارگیری و نصب پایه انتهایی ساندویچ پنل سکشنال زیرسقفی افراصنعت

روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...