نصب موتور های درب اتوماتیک سکشنال زیرسقفی کرکره ای

طریقه و راهنمای نصب موتور درب کرکره ای اتوماتیک سکشنال Sectional زیر سقفی بارزانته ، نایس ، بی اف تی و ...

نصب موتور درب اتوماتیک سشکنال زیر سقفی

موتور های درب اتوماتیک سکشنال زیر سقفی دارای عملکرد خاص و منحصر به فردی هستند بطوریکه در حالت کلی در قسمت بالایی موتور یک عدد چرخ دنده تعبیه شده است که نیرو از این طریق به تسمه هایی که دور آن می افتد منتقل می گردد.
موتور درب کرکره ای اتوماتیک سکشنال Sectional زیر سقفی افرا صنعت

موتور درب سکشنال زیر سقفی بارزانته

موتور درب سکشنال زیر سقفی بارزانته افرا صنعت
تسمه از طرف دیگر به قطعه ای به نام بازوی منحنی شکل متصل شده که باعث می شود تا پنل های درب را به بالا یا پایین بکشد.
موتور درب اتوماتیک سشکنال زیر سقفی افرا صنعت
در تصویر زیر طریقه نصب بازوی منحنی و بازوی مستقیم و همچنین نحوه استفاده و عملکرد هر کدام از این قطعات را مشاهده می فرمایید.

طریقه نصب بازوی منحنی و مستقیم موتور درب اتوماتیک سکشنال زیر سقفی

طریقه نصب بازوی منحنی و مستقیم موتور درب اتوماتیک سکشنال افرا صنعت

بازوی منحنی نصب شده روی پنل درب سکشنال

بازوی منحنی نصب شده روی پنل درب سکشنال افرا صنعت
موتور های درب کرکره ای سکشنال دارای قدرت های مختلفی می باشد. یکای سنجش این موتور های بر حسب نیوتن بوده که به ترتیب 600N ، 800N ، 1000N ، 1200N تولید می گردد.