طریقه و نحوه کوک کردن فنر درب سکشنال زیر سقفی

طریقه کوک کردن و شارژ فنر استوانه ای درب کرکره ای اتوماتیک سکشنال Sectional

نحوه کوک کردن فنر درب سکشنال زیرسقفی چگونه است ؟

همانطور که می دانید حرکت درب اتوماتیک سکشنال ترکیبی از فنر استوانه ای و موتور را شامل می شود. فنر های دارای عملکرد خاصی می باشند. این فنر ها در ابتدا بصورت باز هستند و باید پس از مونتاژ کردن شارژ یا به اصطلاح کوک شوند.
فنر درب سکشنال زیرسقفی افراصنعت
یک سر فنر دارای چهار سوراخ جهت کوک کردن و دو پیچ جهت اتصال به لوله می باشد.
سوراخ کوک کردن فنر درب سکشنال زیرسقفی افراصنعت
جهت کوک کردن فنر باید دو عدد میله 40 سانتی در اختیار داشته باشیم تا وارد این سوراخ ها نماییم.
میله های کوک کردن فنر درب سکشنال افراصنعت

طریقه کوک کردن فنر درب سکشنال زیرسقفی

ابتدا یک خط صاف روی فنر می کشیم. دو عدد میله های 40 سانتی را مطابق تصویر پایین وارد سوراخ سر فنر می نماییم و در جهت پایین رفتن درب می چرخانیم بطوریکه خط صاف روی فنر تبدیل به هفت خط بشود. در این حالت فنر شما برای ارتفاع 220 الی 260 سانتیمتر کوک شده و در نهایت می بایست دو عدد پیچ روی فنر را ببندیم تا با لوله درگیر و محکم گردد.
طریقه کوک کردن فنر درب سکشنال زیرسقفی افرا صنعت

طریقه پیچ کردن فنر به لوله درب اتوماتیک سکشنال

طریقه پیچ کردن فنر به لوله درب اتوماتیک سکشنال افرا صنعت

هفت دور کوک درست در فنر زیر

هفت دور کوک کردن فنر درب سکشنال افراصنعت
ارسال دیدگاه