نحوه عملکرد چشم دزدگیر ، چشم درب کنترلی ، چشم مادون قرمز

انواع چشم های الکترونیکی ، چشم دزدگیر ، چشم درب کنترلی ، چشم مادون قرمز

چشم الکترونیکی چیست ؟

جواب: چشم الکترونیکی به سنسور یا دستگاهی گفته می شود که نسبت به تغییرات نور مرئی یا نور غیر مرئی (مادون قرمز) واکنش نشان می دهد.
چشم های الکترونیکی ، چشم دزدگیر ، چشم درب کنترلی ، چشم مادون قرمز

انواع چشم های الکترونیکی مادون قرمز

سنسورهای PIR : این قطعات در چشم های دزدگیر اماکن و لایتینگ ها ( چشم روشنایی اتوماتیک راه پله ) کاربرد فراوانی دارند. 
  1. چشم های آشکارساز حرکت
  2. سنسورهای صنعتی مادون قرمزMotion Detector

1. چشم های آشکارساز حرکت (Motion Detector)

این چشمها دو کاربرد عمده دارند: - در دزدگیرهای اماکن - در لایتینگ ها
چشم های آشکارساز حرکت ، فضای مقابل خود را با اشعه مادون قرمز (IR) اسکن می کنند و چنانچه حرکت محسوسی اتفاق بیافتد آنرا در خروجی خود آشکار می کنند.
 

2. سنسورهای صنعتی مادون قرمز

این سنسورها معمولا به دو صورت کلی وجود دارند:
1. سنسورهایی که یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز دارند و فرستنده سیگنالی را در قالب اشعه مادون قرمز ارسال می کند و گیرنده آنرا دریافت میکند، حالا اگر مانعی این اشعه را قطع کند ، گیرنده آنرا در خروجی خود آشکار می کند.نمونه ای از این سنسورها را در درب کنترلی پارکینگ منزلتان دیده اید همچنین در درب آسانسورها.
2. مدل دوم از این سنسورها، باز هم یک گیرنده و یک فرستنده مادون قرمز دارند اما این بار فرستنده و گیرنده کنار هم قرار دارند، البته گیرنده اشعه فرستنده را نمی بیند. به این سنسورها اپتوایزولاتور هم می گویند.
حال چنانچه جسمی روبروی این سنسور قرار بگیرد، اشعه فرستنده به آن جسم برخورد می کند و انعکاس آنرا گیرنده می بیند.
گاهی این سنسورها را به این صورت استفاده می کنند که، روبروی سنسور (گفتیم فرستنده و گیرنده کنار هم هستند) قطعه ای آینه مانند قرار می دهند تا اشعه ارسالی فرستنده را پس از بازتابش توسط آینه ، گیرنده دریافت نماید، حالا چنانچه مانعی از این بین عبور کند سنسور آنرا آشکار می کند.
این سنسورها در صنعت کابردهای فراوانی دارند مثلا : شمارش ، ایمنی ، ربات ها و . . .    البته سنسورهای بیننده دیگری هم در صنعت وجود دارند که بسیار مهم و پرکابردند. سنسورهای تشخیص رنگ از آن جمله اند.