آموزش رایگان نصب کرکره برقی حیاطی - فیلم

آموزش رایگان نصب کرکره برقی حیاطی + دانلود فیلم

نصب کرکره برقی در جلوی پنجره های منزل

  1. ریل 3.5*6 سانتیمتری به ارتفاع معین شده تهیه می کنیم .
  2. در سه جای ریل توسط دریل سوراخ می کنیم و به دیوار پیچ می کنیم . البته گزینه جوشکاری در این حالت های فانتزی کمتر پیشنهاد می شود .
  3. بخاطر سبک بودن کار در داخل پکیج خریداری شده صفحه پلیت و کاور و موتور تیوبلار به روی همدیگر مونتاژ شده اند. پس فقط کافیست کاور جلویی را در آورده و بصورت تراز به روی ریل مورد نظر قرار داده و محکم نماییم .
  4. در سه جای کاور پشتی سوراخ هایی توسط دریل ایجاد می کنیم و به دیوار پیچ می کنیم .
  5. تیغه را از پشت موتور وارد ریل می کنیم و بالای تیغه را روی شفت قرار داده و توسط دریل تیغه را تا محل اتصال با شفت دریل کرده و توسط پیش خودکار ( مخصوص آهن ) تیغه را به شفت محکم می کنیم .
  6. با دست قسمت بالایی تیغه را نگه داشته و پین انتهایی موتور را با احتیاط برمیداریم .
  7. کار تنظیم کردن را برای کارمان انجام می دهیم .
  8. کاور جلویی را در آخر نصب می نماییم .