ابعاد و اندازه استاندارد و اطلاعات چاهک آسانسور

چاهک آسانسور چیست ؟ طریقه اندازه گیری و ابعاد چاهک چگونه است ؟

چاهک Pit آسانسور چیست ؟

این ارتفاع را با P نشان می‌دهیم . چاهک در چاه آسانسور به جهت تامین فضای جان پناه برای سرویسکار آسانسور و نصب برخی تجهیزات از قبیل ضربه گیر یا بافر و... تعبیه می گردد.
چاهک آسانسور و طریقه حفر آن

1. آماده سازی کف چاله ( چاهک ) آسانسور

 • جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله حداقل باید 180 cm باشد.
 • در زمان بتون ریزی کف چاله با عنایت به نقشه سکوهای ضربه گیر زیر کابین و زیر قاب وزنه تعادل cm 10 بتون مگر و cm30 آرماتوربندی و بتون ریزی می شود و ارتفاع باقیمانده نباید کمتر از cm 140 شود. 
 • جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود. 
نکته مهم : در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است. 

طریقه حفر و راه اندازی چاه ارت چاهک آسانسور

جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل 3.8 متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید سپس مواد ذیل را
 1. نمک 33% 
 2. زغال 33% 
 3. پتاسیم 33% 
 4. سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال 
 5. میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد) 
طبق دستورالعمل در چاه حفر شده قرار داده و روی آن را می پوشانیم.

2. تهیه نقشه مناسب جهت حفر چاهک آسانسور

چناچه ساختمان در حال احداث می باشد و دسترسی دقیق به ابعاد مورد نیاز چاهک میسر نباشد، نقشه های زیر لازم است : 
پلان تیپ طبقات شامل پارکینگ – زیر زمین – همکف و طبقات در محل نصب آسانسور 
مقطع از چاهک آسانسور با ذکر اندازه های کامل از کف چاله آسانسور تا زیر سقف موتورخانه 
پلان پشت بام ساختمان در محدوده چاهک آسانسور به منظور بررسی تأسیسات و تجهیزات احتمالی موجود در اطراف چاهک به شرکت طرف قرارداد ارائه شود 

3. بتون ریزی کف چاهک آسانسور

همانطوریکه در مرحله 1 اشاره شده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز (در مرحله 2) با توجه به شرایط ساختمان و نوع آسانسور طرح اجرایی بتون ریزی کف چاهک به شرح ذیل به کارفرما ارائه خواهد شد 
بتون مگر 10 سانتیمتر 
بتون آرمه کف و آرماتور بندی 30 سانتیمتر 

4. عملیات آهن کشی ( شاسی کشی - سازه فلزی ) چاهک آسانسور

آهن کشی عبارت است از سازه فلزی در داخل چاهك آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل های کابین و ریل های وزنه بر اساس نقشه طراحی شده توسط فروشنده آسانسور که بشرح زیر می باشد: 
 1. تهیه نقشه اجرایی آهن کشی کامل چاهک 
 2. تهیه لیست آهن آلات مورد نیاز 
 3. نصب داربست فلزی مناسب جهت اجرای آهن کشی 
 4. انجام آهن کشی با نظارت نماینده فنی شرکت فروشنده یا دستگاه نظارت ساختمان 
 5. اجرای ضد زنگ آهن آلات پس از صدور گواهی انجام کار آهن کشی 

5. دیوارکشی اطراف چاهک (در صورتیکه قبل از آهن کشی انجام نشده باشد)

الف: سه طرف چاهک (سمت راست - روبرو – سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد. 
ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد : 
ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود 
رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن 
آجر کشی 
ب:اندود کاری دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان – یا خاک و گچ  رنگ شده
توضیح: اگر عملیات کلاف بندی آهن کشی در پشت ستونها و در داخل دیوار قرار می گیرد می بایستی در محل نصب براکت ها بر روی کلافهای افقی فضای خالی مناسب پیش بینی شود تا از تخریب بعدی جلوگیری شود. 
جهت اجرای مناسب مورد فوق بر اساس نقشه های درب و ریل که توسط فروشنده آسانسور تهیه می شود امکان پذیر خواهد بود. 
در این مرحله اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود. 

6. بتون ریزی سقف چاهک

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد. 
زمان لازم جهت استحكام بتون حدود 15 روز می باشد.
ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهك آسانسور (نیروی دینامیكی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:
آسانسور 4 نفره حدود 3000 كیلوگرم
آسانسور 6 نفره حدود 3200 كیلوگرم
آسانسور 8 نفره حدود 3850 كیلوگرم
آسانسور 15 نفره حدود 6200 كیلوگرم
نكته مهم : رعایت موارد ایمنی 
در تمامی دوره نصب آسانسور به جهت وجود پرتگاه در مقابل فضای دربهای آسانسور نصب حفاظ ایمنی مقابل دربها و فضاهایی كه حالت پرتگاه دارند الزامی است و باید با نصب تابلوهای احتیاط و هشدار از بروز هر گونه حادثه ای جلوگیری نمود .
ارسال دیدگاه