جریان کشی ، کابل و فیوز های مورد نیاز موتور آسانسور

آمپر کشی ( آمپراژ ) ، سیم و کابل و فیوز های مورد نیاز موتور آسانسور

برق مصرفی ، آمپر و کابل مورد نیاز آسانسور چقدر است ؟

برق مورد نیاز با توجه به ظرفیت ، سرعت و راندمان موتور الکتریکی و پارامترهای دیگر تعیین می گردد . لذا برای آسانسورهایی با سرعت یک متر بصورت تخمینی ، آمپر و کابل مورد نیاز طبق جدول زیر توصیه می گردد :

برق مصرفی ، آمپر و کابل مورد نیاز آسانسور افرا صنعت

روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...