آسانسور هیدرولیکی روغنی صنعتی و خانگی

آسانسور هیدرولیکی ( جکی روغنی ) چیست ؟

نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیکی چگونه است؟

آسانسورهایی که با نیروی فشار روغن کار می کنند به آسانسورهای هیدرولیک معروف اند. در این آسانسورها جک و پاوریونیت تامین کننده نیروی محرکه می باشند. ساده ترین شکل این آسانسورها تنها شامل یک سیلندر و پیستون می باشد که به طور مستقیم به زیر کابین متصل شده اند. با چرخیدن موتور، تلمبه ، روغن را از مخزن به سیلندر پمپاژ کرده و با پر شدن ظرفیت سیلندر، روغن با فشار ، کابین و پیستون را به طرف بالا به حرکت در می آورد.
آسانسور هیدرولیکی ( جکی روغنی )
زمانی که کابین به طبقه ی مورد نظر می رسد سیستم کنترل به موتور علامتی برای قطع شدن پمپاژ روغن می دهد . همچنین برای پایین آمدن کابین، سیستم کنترل به دریچه فرمان و علامت می دهد که باز شود و سنگيني کابين موجب فشار آوردن پیستون به سیلندر می شود سپس روغن از دریچه به مخزن باز می گردد و در زمان توقف سیستم کنترل دستور بسته شدن دریچه را صادر می کند. آسانسورهای هیدرولیک به طور معمول در ظرفیت های بالا و همچنین طول مسیر پایین مورد استفاده قرار می گیرند. موتورخانه ی آسانسورهای هیدرولیک برای جلوگیری از بالا رفتن دمای روغن بایستی به سیستم تهویه و همچنین پوشش عایق (برای نگهداری جریان روغن در صورت نشت ) مجهز باشند.

سیستم آسانسورهای هیدرولیک به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند :

آسانسور هیدرولیکی مستقیم

برای جابه جایی کابین ، جک بدون واسطه به یوک کابین متصل می شود و همچنین جک باید دارای شیر اطمینان  مخصوص باشد. سیستم های مستقیم شامل سیستم های مرکزی و سیستم های کناری می شود.
آسانسور هیدرولیکی مستقیم

آسانسور هیدرولیکی غیر مستقیم

در این سیستم جابه جایی کابین به وسیله سیم بکسل متصل شده به یوک یا کاراسلینگ کابین امکان پذیر می باشد. آسانسور هیدرولیکی غیرمستقیم شامل دو سیستم کناری و مرکزی می باشند.

در آسانسور های هیدرولیکی با عملکرد کناری INDIRECT ، سیلندر ها به دو صورت به کابین متصل می شوند :

آسانسور هیدرولیکی غیر مستقیم با اتصال مستقیم 2vv

سیلندر در کنار کابین و درون چاه آسانسور قرار می گیرد. میزان ارتفاع در این نمونه 5/3 متر (اندازه طول پیستون) می باشد. کابین نیروی جانبی بر ریلها و ساختمان می آورد. به دلیل بالا بودن میزان وزن ایجاد شده روی پایه از این روش برای بارهای سبک استفاده می کنند.

آسانسور هیدرولیکی غیر مستقیم با اتصال غیر مستقیم v2vv


روی ادامه مطلب کلیک نمایید ...