مرکز فروش و نصب لیست قطعات و لوازم پرده برقی هوشمند - قیمت همکار

فروش لوازم ، متعلقات ، قطعات و تجهیزات جانبی نصب پرده برقی ریموت دار کنترلی هوشمند

در زیر لیست کامل لوازم و تجهیزات مورد نیاز نصب پرده برقی اتوماتیک بصورت جدولی کامل آمده است. در صورت ورود قطعه ای جدید به بازار سریعا در این قسمت گذاشته خواهد شد.

لیست کامل لوازم و تجهیزات جانبی نصب پرده برقی در جدول زیر آمده است :

لیست لوازم جانبی پرده برقی اتوماتیک ریموت دار هوشمند

موتور 45 و 75 واتریموت کنترل یک ، پنج و شانزده کانالپایه دیواری
موتور پرده برقی ریموت دار کنترلی افراصنعت
موتور پرده برقی کنترلی هوشمند
ریموت برای موتور پرده برقی افرا صنعت
ریموت جهت کنترل از راه دور موتور پرده برقی
پایه دیواری ریل پرده برقی افرا صنعت
پایه جهت اتصال ریل به دیوار
درایو هرزگردریل کنار رو یک و دو طرفهرسیور برای موتور پرده برقی
درایو هرزگرد پرده برقی افراصنعت
درایو جهت اتصال موتور و هرزگرد
ریل کنار رو یک و دو طرفه پرده برقی افرا صنعت
ریل جهت سوار کردن متعلقات روی آن
رسیور برای موتور پرده برقی افراصنعت
جهت اتصال برخی موتور پرده برقی
تسمه و سیم بکسلهنگرگیره غلطکی
تسمه و سیم بکسل ریل پرده برقی افراصنعت
منتقل کننده نیروی موتور به هنگرها
هنگر پرده برقی افراصنعت
جهت انتقال قدرت موتور به تسمه ها
گیره غلطک دار ریل پرده برقی افراصنعت
پرده به این قطعات بسته شده و در مسیر ریل حرکت می دهد