فروش و قیمت لوله هشت ضلعی و گرد سایبان برقی - همکار

مرکز فروش و نصب لوله های گرد و هشت ضلعی شیار دار سایبان های برقی اتوماتیک

انواع لوله های استفاده شده در سایبان برقی کدام هست ؟

جهت باز و بسته شده رویه یا همان پارچه سایبان برقی نیاز به قطعه است که بتواند این پارچه را به دور خود تابانده و یا باز نماید. برای این کار لوله های گرد یا هشت ضلعی شیاردار استفاده می شود تا پارچه در حین باز و بسته شدن به دور این لوله حرکت کند. موتور توبولار سایبان برقی داخل همین لوله قرار می گیرد که با فرمان ریموت ، موتور و در نتیجه لوله می چرخد و در نتیجه چرخش این دو قطعه سایبان باز و بسته خواهد شد.

انواع لوله های سایبان برقی عبارتند از :

  1. لوله گرد سایبان برقی
  2. لوله های هشت ضلعی ( اکتاگون ) سایبان برقی

1. لوله گرد نمره 8 سایبان برقی

لوله گرد سایبان برقی از جنس آهن و همین لوله های گاز قطر 8 سانتیمتر می باشد که ابتدای پارچه به این لوله بسته می شود. این لوله برای موتور های توبولار 80 ، 100 ، 120 و 140 نیوتن استفاده خواهد شد.
لوله گرد نمره 8 سایبان برقی افراصنعت

2. لوله هشت ضلعی ساده و شیاردار سایبان برقی

لوله هشت ضلعی ساده و شیاردار سایبان برقی از جنس گالوانیزه می باشد که در مدل ساده ابتدای پارچه به این لوله بسته شده و در مدل شیار دار ابتدای پارچه وارد این شیار می شود . این لوله برای موتور های توبولار 60 و 80 نیوتن استفاده خواهد شد.

مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه