خوابگاه و محل استراحت کارآموزان

خوابگاه - محل استراحت کارآموزان شرکت افرا صنعت

مطمئناً کارآموزانی که از شهرهای دیگر به تهران می آیند نیاز به خوابگاه و محل استراحت دارند. ضمنا ما می دانیم که بسیاری از کارآموزان آدرس خوابگاه ها را نداشته و این سوال برای آنها وجود دارد که خوابگاه و محل استراحت شرکت افرا صنعت در کجا واقع شده است و هزینه این خوابگاه های چقدر می باشد ؟
شرکت افرا صنعت از قبل فکر خوابگاه شما را کرده و شما می توانید قبل از اینکه وارد تهران شوید از طریق تماس تلفنی کار رزرو و دریافت آدرس خوابگاه مورد نظر خود را هماهنگ نمایید. فاصله خوابگاه ها تا کارگاه آموزشی در حدود بیست الی سی دقیقه می باشد . البته پس از ورود به کارگاه هم می توانید با ما هماهنگ شده تا کار رزرو را برای شما انجام دهیم.
هزینه اتاق های یک ، دو و ... تخته متغیر بوده و برای دریافت آخرین قیمت خوابگاه ها تماس حاصل فرمایید.